عاملیت های فروش استان خوزستان

فروشگاه ملودیا

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : خانم مژگان نعامی

آدرس: خوزستان، اهواز، ملى راه، فلکه سنگر، مرکز خرید زیتون، طبقه اول، واحد ۶٣

تلفن تماس :

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه فرخ نیا

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای فربد فرخ نیا

آدرس: خوزستان، اهواز، کیان پارس، خ ١۴ غربى، مرکز خرید برج، طبقه اول، واحد ٣٧

تلفن تماس : ٠۶١٣٣٣٨۴٨۴٠

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...