تقدیر نامه ها و تندیس های اهدایی ویچی

تندیس همایش بازاریابی به شیوه بزرگان فروش
تندیس هفتمین کنفرانس بین المللی برند ویچی
تندیس سومین اجلاس جهانی نشان منتخب ویچی
تندیس دومین جشنواره زنان و تولید ملی ویچی