عاملیت های فروش استان اردبیل

مزون برشکا

عاملیت Gold ویچی

مدیریت : آقای حسن ایمانیان

آدرس: اردبیل، میدان شریعتی، مجتمع الماس شهر، طبقه همکف

تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۲۵۸۵۰۸

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

بوتیک کوتون

عاملیت Gold ویچی

مدیریت : آقای شهزاد ندیمى

آدرس: اردبیل، میدان یحیوى، خیابان پاسداران، روبروى تالار پردیس

تلفن تماس : ۰۴۵۳۳۲۴۵۴۷۲

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

بوتیک الگی

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای محمدرضا حسنى پور

آدرس: اردبیل، میدان شریعتى، خیابان حافظ

تلفن تماس : ٠۴۵٣٣٢۵٧۶٠٢

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه بهار

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : خانم مینا شیخی

آدرس: اردبیل، مشگین شهر، خیابان فرهنگیان، نرسیده به پارک فرهنگیان

تلفن: ٠۴۵٣٢۵۵١٠٩٠

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر