عاملیت های فروش استان خراسان رضوی

فروشگاه ایمانا

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : آقای ایمان سرگزی

آدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، آزادشهر، بین معلم ۶ و ٨، پ ١٢۴

تلفن تماس : ۰۵۱۳۸۹۱۰۱۴۹ و ۰۵۱۳۶۰۵۳۵۷۶

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر

مزون پایتخت

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : خانم سمیه شیرین سویى

آدرس شعبه ۱: استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان احمد اباد، سه راه راهنمایی، راهنمایی سه، قطعه دوم، سمت راست

آدرس شعبه ۲: استان خراسان رضوی، مشهد، خیابان احمد اباد، بین احمد اباد ۵ و ۷، جنب فروشگاه کوتون

تلفن تماس : ٠۵١٣٨۴٢٢٠٢٣

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

مزون خاص

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : آقای مصطفی مرحمتی

آدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، خیام جنوبى، خیام ١١، پلاک ۶٣

تلفن تماس : ٠۵١٣٧۶٠١۵۶۵

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه ثریا

عاملیت Gold ویچی

مدیریت : آقای حمید زینل نیا

آدرس: استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، چهارراه بزرگمهر، بازار پردیس

تلفن تماس : ۰۵۱۳۷۶۱۱۵۰۰

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر

فروشگاه آیسا

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای محسن کهن

آدرس: استان خراسان رضوی، کاشمر، خیابان قائم، پاساژ قائم، طبقه بالا، پلاک ۴۵  پوشاک آیسا

تلفن تماس : ٠۵١۵۵٢۶۵٣٢٢

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

مزون آلیسا

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : خانم سولماز خوش مقام

آدرس: استان خراسان رضوی، سبزوار، بلوار پاسداران، ابتدای خیابان معلم

تلفن تماس : ٠۵١۴۴۶۵٧٨۴٨

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...