استان آذربایجان غربی

فروشگاه گل يخ

مدیریت : خانم ژيلا ولى

آدرس : شيخ تپه – باند بالا – زير ساختمان آتاسراى – فروشگاه گل يخ

تلفن ثابت : ۳۳۶۸۳۹۹۵ ۴۴ ۹۸+

تلفن همراه : ۱۸۹۷۰۰۸ ۹۱۴ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

گالرى نايت

مدیریت : آقای مهدی طالبی

آدرس : شيخ تپه (بلوار نبوت) – بالاتر از كوچه ١٥ – گالرى نايت

تلفن ثابت : ۳۳۳۷۷۴۶۶ ۴۴ ۹۸+

تلفن همراه : ۳۴۹۵۰۸۳ ۹۱۴ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

پوشاک حبيبى

مدیریت : آقای محمد حبيبى

آدرس : خيابان معلم – تقاطع مدرس – پوشاک حبيبى

تلفن ثابت : ۳۵۲۵۳۳۶۴ ۴۴ ۹۸+

تلفن همراه : ۱۴۸۵۴۴۲ ۹۱۴ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...