استان لرستان

 گالرى مكث

مدیریت : آقای حسين چنگيزيان

آدرس : خيابان مطهرى – پاساژ صاحب الزمان – طبقه دوم – گالرى مكث

تلفن ثابت : ۳۳۳۳۴۱۹۸ ۶۶ ۹۸+
                ۳۳۳۳۲۰۸۳ ۶۶ ۹۸+

تلفن همراه : ۷۱۳۶۱۶۶ ۹۲۱ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

پوشاک ويچى

مدیریت : خانم شكوفه جعفرى

آدرس : چهار راه شهردارى – مجتمع تجارى ميلاد نور – طبقه اول – انتهاى راهرو راست – پلاک ۲۷ – پوشاک ويچى

تلفن ثابت : ۴۳۳۴۹۷۱۸ ۶۶ ۹۸+

تلفن همراه : ۵۱۲۶۴۱۹ ۹۳۰ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

مجلسى پرنسا

مدیریت : خانم مهتاب ترزبان

آدرس : ابتداى خیابان شريعتى – جنب گاراژ على پوسى – مجلسى پرنسا

تلفن ثابت : ۴۳۲۱۴۰۷۱ ۶۶ ۹۸+

تلفن همراه : ۵۶۲۶۰۳۶ ۹۱۶ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

پوشاک باربی

مدیریت : آقای حمید گودرزی

آدرس : خیابان شهدا – پاساژ مروارید – پوشاک باربی

تلفن ثابت : ۴۲۶۲۸۱۹۵ ۶۶ ۹۸+

تلفن همراه : ۵۲۹۱۰۶۱ ۹۱۲ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...