استان کردستان

فروشگاه لیدی پاریس

مدیریت : آقای محمد جیرانی

آدرس : خیابان پاسداران – مجتمع بانتا – پلاک B163 – فروشگاه لیدی پاریس

تلفن ثابت : ۳۳۱۶۸۸۳۷ ۸۷ ۹۸+

تلفن همراه : ۰۹۱۸۴۵۷ ۹۱۲ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه روژ

مدیریت : آقای خبات ترکاشوند

آدرس : خیابان مولوی – نبش ورودی پارکینگ صدف – فروشگاه روژ

تلفن ثابت : ۳۳۲۲۵۷۵۰ ۸۷ ۹۸+

تلفن همراه : ۳۷۳۱۸۹۵ ۹۱۸ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...