استان خوزستان

بوتيک ملوديا

مدیریت : خانم مژگان نعامى

آدرس : ملى راه – فلكه سنگر – مركز خريد زيتون – طبقه اول – واحد ٦٣ – بوتيک ملوديا

تلفن همراه : ۳۰۶۵۸۸۷ ۹۱۶ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه فرخ نيا

مدیریت : آقای فريد فرخ نيا

آدرس : كيان پارس – خیابان ١٤ غربى – مركز خريد برج – طبقه اول – واحد ٣٧ – فروشگاه فرخ نيا

تلفن ثابت : ۳۳۳۸۴۸۴۰ ۶۱ ۹۸+

تلفن همراه : ۶۱۶۸۳۴۱ ۹۱۶ ۹۸+
                  ۶۱۶۸۳۴۱ ۹۳۹ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

بوتیک تیسا

مدیریت : خانم ليلا فرخنده پور

آدرس : زيتون كارمندى – خيابان حجت – مجتمع تجارى مهريار – بوتیک تیسا

تلفن ثابت : ۳۴۴۲۵۰۹۳ ۶۱ ۹۸+

تلفن همراه : ۶۸۰۸۸۵۸ ۹۱۶ ۹۸+
                 ۳۱۰۳۱۵۹ ۹۱۶ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

مزون رضوان

مدیریت : خانم شبنم رضوان

آدرس : كيان پارس – فلكه سوم (ميدان ميهن) – جنب بانک توسعه تعاون – برج تخصصى پزشكان – طبقه ٨ – واحد١ – مزون رضوان

تلفن ثابت : ۳۳۳۸۴۹۹۰ ۶۱ ۹۸+

تلفن همراه : ۳۱۱۰۲۴۴ ۹۱۶ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

مزون ليان

مدیریت : آقای امين پلارک

آدرس : خيابان شريعتى – بين حضرت رسول و بهشتى – مزون ليان

تلفن ثابت : ۴۲۲۴۰۱۶۸ ۶۱ ۹۸+

تلفن همراه : ۰۶۶۸۶۰۱ ۹۳۷ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه برندس

مدیریت : آقای رحيم قنواتى

آدرس : مجتمع تجارى جام جم – طبقه همكف – واحد ٥١ و ٥٢ – فروشگاه برندس

تلفن ثابت : ۵۲۳۴۰۱۰۰ ۶۱ ۹۸+

تلفن همراه : ۱۵۲۲۵۸۲ ۹۱۶ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

مزون كرونا

مدیریت : خانم مينا پرموزه

آدرس : خيابان نهايى – روبروى رستوران ريحون – مزون كرونا

تلفن ثابت : ۵۲۸۳۲۵۳۴ ۶۱ ۹۸+

تلفن همراه : ۶۷۱۷۷۶۵ ۹۱۶ ۹۸+

اطلاعات بیشتر
Upload Image...