عاملیت های فروش استان مازندران

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : آقای حسین اکبریان

آدرس شعبه ۱: مازندران، ساری، خیابان قارن، پاساژ الهیه، طبقه دوم (وسط)، واحد ۲۱۷

تلفن تماس: ۰۱۱۳۳۳۲۸۷۵۷

آدرس شعبه ۲: مازندران، ساری، میدان ساعت، خیابان انقلاب، پاساژ تندیس (مفیدی سابق)، طبقه همکف، واحد ۳۲۹ 

تلفن تماس: ۰۱۱۳۳۳۱۱۱۷۲

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

 

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : آقای امیر فروتن

آدرس شعبه ۱: استان مازندران، بابل،خیابان بازار ،مجتمع تجاری ملک التجار، پلاک ٣٠ و ٣١ 
آدرس شعبه ۲: استان مازندران، بابل ،مجتمع تجاری شهریار،پلاک ٣٠۶ و ١٠۵

تلفن تماس : ٠١١٣٢٢٠٠١٠۴

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه دورگال

عاملیت Gold ویچی

مدیریت : آقای سید ابوالقاسم ضمیرى

آدرس: استان مازندران، بابل، خیابان مدرس، جنب کوچه مکان

تلفن تماس : ۰۱۱۳۲۳۶۸۵۸۸

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر

فروشگاه یونا

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای مهرداد صباغیان

آدرس: استان مازنداران، بابل، خیابان مدرس، مقابل مخابرات استان، مقـابل مدرس ٢۵

تلفن تماس : ۰۱۱۳۲۳۶۱۰۰۳

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه ویژن

عاملیت Gold ویچی

مدیریت : آقای حسین متولی

آدرس: استان مازندران، آمل، سبزه میدان، خیابان شهید باهنر

تلفن تماس : ۰۱۱۴۴۲۵۴۴۲۳

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه لیدی

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای سیدهادى خلیفه سلطان

آدرس: استان مازندران،قائم شهر، خیابان سارى، پاساژ سپهر

تلفن تماس : ۰۱۱۶۶۹۶۳۰۰۰

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه آس

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : خانم شیرین عینی

آدرس: استان مازندران، نوشهر، خ فردوسى شمالى، جنب کتابفروشى جمشیدى

تلفن تماس : ٠١١۵٢٣٣٢٧۵٠

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه شی شی

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای یوسف سلیمانی

آدرس: استان مازندران، محمودآباد، خ امام، نسیم ۲۲

تلفن تماس : ۰۱۱۴۴۷۴۶۷۴۰

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...