عاملیت های فروش استان مازندران

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : آقای حسین اکبریان

آدرس شعبه 1: مازندران، ساری، خیابان قارن، پاساژ الهیه، طبقه دوم (وسط)، واحد 217

تلفن تماس: 01133328757

آدرس شعبه 2: مازندران، ساری، میدان ساعت، خیابان انقلاب، پاساژ تندیس (مفیدی سابق)، طبقه همکف، واحد 329 

تلفن تماس: 01133311172

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

 

عاملیت VIP ویچی

مدیریت : آقای امیر فروتن

آدرس شعبه 1: استان مازندران، بابل،خيابان بازار ،مجتمع تجاري ملك التجار، پلاك ٣٠ و ٣١ 
آدرس شعبه 2: استان مازندران، بابل ،مجتمع تجاري شهريار،پلاك ٣٠٦ و ١٠٥

تلفن تماس : ٠١١٣٢٢٠٠١٠٤

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه دورگال

عاملیت Gold ویچی

مدیریت : آقای سيد ابوالقاسم ضميرى

آدرس: استان مازندران، بابل، خیابان مدرس، جنب کوچه مکان

تلفن تماس : 01132368588

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر

فروشگاه یونا

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای مهرداد صباغیان

آدرس: استان مازنداران، بابل، خيابان مدرس، مقابل مخابرات استان، مقـابل مدرس ٢٥

تلفن تماس : 01132361003

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه ویژن

عاملیت Gold ویچی

مدیریت : آقای حسین متولی

آدرس: استان مازندران، آمل، سبزه ميدان، خیابان شهید باهنر

تلفن تماس : 01144254423

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه لیدی

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای سيدهادى خليفه سلطان

آدرس: استان مازندران،قائم شهر، خيابان سارى، پاساژ سپهر

تلفن تماس : 01166963000

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه آس

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : خانم شیرین عینی

آدرس: استان مازندران، نوشهر، خ فردوسى شمالى، جنب كتابفروشى جمشيدى

تلفن تماس : ٠١١٥٢٣٣٢٧٥٠

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...

فروشگاه شی شی

عاملیت Silver ویچی

مدیریت : آقای یوسف سلیمانی

آدرس: استان مازندران، محمودآباد، خ امام، نسیم ۲۲

تلفن تماس : ۰۱۱۴۴۷۴۶۷۴۰

اینستاگرام :

اطلاعات بیشتر
Upload Image...