لباس مجلسی خال دار

لباس مجلسی خال دار

۲۴ تير ۱۳۹۷

لباس خال خالی را چطور بپوشیم؟

پوشیدن لباس خال خالی می‌تواند جذاب و دخترانه باشد، به شرطی که بدانید آن را چطوری با اندام‌تان هماهنگ کنید. اگر متناسب انتخاب کنید، می‌تواند خوش‌هیکل هم نشان‌تان بدهد. همه نکته در انتخاب اندازه خال‌خالی‌ها، زمینه تیره و روشن، و ترکیب خال‌خالی با طرح‌های دیگر است. اگر شکل اندام‌تان را نمی‌دانید اول مطلبی درباره شکل اندام را بخوانید. درباره خال‌خالی‌ها هم قبلا نوشته‌ایم.

 

خال‌خال‌های ریز یا درشت؟

اصل ماجرا این است: خال‌خال‌های ریز اندام را جمع و جورتر نشان می‌دهند. خال‌خال‌های درشت اندام را حجیم‌تر. با دانستن این اصل تکلیف هم معلوم است.

اگر گلابی هستید و می‌خواهید باسن‌تان کمی جمع و جورتر به نظر بیاید و شانه‌هایتان کمی پهن‌تر، این طوری بپوشید:

  • یک بلوز با خال‌خال‌های درشت و یک دامن با خال‌خال‌های ریز
  • یک بلوز راه‌راه افقی با دامن خال‌خالی درشت
  • یک بلوز روشن ساده با یک دامن خال‌خالی زمینه تیره
  • یک بلوز خال‌خالی روشن با یک دامن ساده تیره

اگر توت‌فرنگی هستید و می‌خواهید باسن‌تان کمی حجیم‌تر و شانه‌هایتان جمع‌تر به نظر برسد:

  • یک بلوز با خال‌خال‌های ریز و یک دامن با خال‌خال‌های درشت بپوشید
  • یک بلوز خال‌خالی ریز و یک دامن با راه‌راه‌های افقی
  • یک بلوز تیره ساده با یک دامن خال‌خالی روشن
  • یک بلوز خال‌خالی ریز با یک دامن روشن ساده

اگر صاف هستید، اصلا خال‌خالی سرتاسری نپوشید

اگر سیب هستید، خال‌خالی‌های درشت و روشن را نپوشید.